ATELIER SERPENS | ČINNOST | REFERENCE | KONTAKT
ATELIER SERPENS  

Aranžování
Správné umístění reklamních materiálů na lékárnách se neřídí jen základními principy aranžování, ale individuálním přístupem ke každému výrobku. Pravidelně obměňujeme materiály jednotlivých firem ve výlohách a interiérech lékáren tak, aby z pohledu cílového zákazníka byly tyto stále poutavé. Pokud je možné reklamní materiál znovu použít, umisťujeme ho do výloh opakovaně. Propagační materiály kombinujeme s vlastními aranžérskými pomůckami (květiny, ovoce, vánoční výzdoba, atd.), aby vhodně doplnily a zdůraznily jednotlivé výrobky.

Automaticky zasíláme dokumentaci reklamních akcí - tj. vždy jednou za měsíc zasíláme klientovi fakturu s orazítkovaným potvrzením z jednotlivých lékáren, ke kterému je připojena fotografie každé fakturované reklamní plochy.

Za samozřejmost považujeme neumísťovat konkurenční výrobky vedle na jednu reklamní plochu vedle sebe.

Poradenství
Mezi naše standardní služby patří poradenství při navrhování vhodných termínů reklamních kampaní, v skladbě a vhodnosti reklamních materiálů a jejich umístění na jednotlivých lékárnách.

Naše poradenství vychází z mnohaleté praxe členů Sdružení ARLEK. Tato praxe též umožňuje analýzu úspěšnosti reklamních kampaní z pohledu jednotlivých lékáren.

Design interiéru lékáren
V současné době jsme navázali spolupráci s Lékárenskou komorou a svoje služby rozšiřujeme o poradenství v oblasti designu interiéru lékáren.

Pokud by lékárna měla zájem, je možné vyaranžovat výlohu a interiéry dle individuálních požadavků lékárníka v režii lékárny.